PROJECTE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Taller

DESCOBREIX LA TEVA FORÇA I PORTA EL RITME DE LA TEVA VIDA

 

Destinat: 

A dones víctimes de violència de gènere i als / les menors que han viscut al costat d'elles aquesta situació.

Dones discapacitades, físiques o psíquiques, que pateixen violència, d'una banda pel fet de ser dona i per una altra per la seva pròpia discapacitat. Dones immigrants, per la seva especial desprotecció i risc d'exclusió social.

 

Metodologia:

Teràpies grupals on l'art i la didàctica són els principals nexes comuns. Conferències i xerrades a ajuntaments, entitats i centres educatius.

 

Objectius:

Dones proactives amb uns valors clars d'igualtat i llibertat. Dones sense càrregues emocionals negatives, capaços de donar suport a altres dones de la seva comunitat o barri.

Formació per a impulsar nous projectes i participar en altres existents Empoderament econòmic. Dones líders, capaços de generar ingressos a altres dones de la comunitat, participar en altres projectes emprenedors i endinsar-se al món laboral.

 

Consta de 30 sessions